Privacy

Privacy

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Hoe gaat het jeugdzeilen met uw privé gegevens om.

Welke gegevens zullen wij van u vragen:

1: NAW gegevens kind + geboortedatum
2: Ziekten/allergieën/diëten waar we tijdens de cursus of het jeugdweekend rekening mee willen/moeten houden
3: Zwemdiploma’s
4: Eerdere zeildiploma’s
5: e-mail adres kind (indien Instructeur in Opleiding)
6: Kopie van de zorgpas (alleen tijdens het jeugdweekend)
7: Naam eigen bootje van kind, indien van toepassing
8: Naam , telefoonnummer(s) en e-mail adres ouder(s)/verzorger(s)
9: Vaarbewijs/marifoonbewijs ouder(s)/verzorger(s)


Wie krijgen inzicht in deze data:

De organisatoren en instructeurs hebben toegang tot deze gegevens.
De gegevens worden ook aan de ledenadministraties van de drie verenigingen gestuurd.
De ledenadministraties van de drie verenigingen zullen deze gegevens NIET doorgeven aan derden behalve aan die verenigingscommissies die binnen de eigen vereniging activiteiten organiseren gericht op de jeugd.


Opbouw nieuwe gegevens:

Gedurende het seizoen worden de vorderingen bijgehouden door de instructeurs en de inschrijver. De instructeurs verwijderen deze gegevens aan het eind van het betreffende seizoen.


Hoe lang bewaart het jeugdzeilen deze gegevens:

De gegevens blijven een jaar actief bij het jeugdzeilen op de computer van de inschrijver staan zodat aan het begin van het volgende seizoen voorrang gegeven kan worden aan de cursisten van het afgelopen seizoen.
Alleen van de kinderen die zich weer inschrijven worden de gegevens bewaard. Van de kinderen die zich in het volgende seizoen niet inschrijven worden na de eerste les van dat seizoen alle gegevens van de computers en backups van het jeugdzeilen verwijderd.

#MeToo

Ongeveer sinds 2016 hebben de kranten volgestaan over sexueel misbruik in de sport. Jeugdzeilen Hellevoetsluis spant zich actief in de Helius haven een veilige omgeving te houden. Jeugdzeilen Hellevoetsluis onderschrijft de gedragsregels zoals die zijn opgesteld door het NOC/NSF. (Mocht bovenstaande link niet werken dan is hier de versie van november 2011 te downloaden).
Aan deze gedragsregels willen wij graag 2 regels toevoegen voor de begeleiders en instructeurs van het jeugdzeilen:
1: Neem nooit kinderen van het jeugdzeilen aan boord van je eigen schip, tenzij onderdeel van het programma.
2: Zorg dat je NOOIT alleen bent met kinderen van het jeugdzeilen.

Vertrouwenscontactpersoon

WVHellevoetsluis heeft twee Vertrouwenscontactpersonen die u kunnen helpen de juiste vertrouwenspersoon van NOC*NSF te vinden of adviseren in welke stappen u verder kunt ondernemen. Zij zijn dus zelf geen vertrouwenspersoon. Wat er ook is gebeurd de vertouwenscontactpersoon staat altijd aan de kant van het kind. Niemand binnen het jeugdzeilen of de drie verenigingen zal weten dat u contact heeft gezocht met een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen zijn:
De heer en mevrouw Kleijwegt
e-mail: vcp@wvhellevoetsluis.nl
Telefoon: 0181 329456
Mobiel: 0646211648

Fotografie

Er zijn veel ouders die foto’s maken, daar zijn we erg blij mee. Het kan zijn dat een enkele van deze foto’s op de webpagina van de verenigingen terecht komen, of zelfs in een plaatselijke krant.
De kans is erg groot dat ze op de gesloten facebook pagina komen. Deze pagina wordt niet door het jeugdzeilen gemodereert. Als u niet wilt dat een afbeelding van uw kind daar verschijnt, geeft u dat dan alstublieft aan ons door, dan vertellen wij dit aan alle fotograferende ouders.
Sowieso geldt bij ons de regel dat als een ouder of kind een foto verwijderd wil hebben de fotograaf dat onmiddellijk doet, zonder te vragen waarom!
Als u filmpjes maakt, houd het beeld dan alstublieft HORIZONTAAL!

Drones

Drones zijn verboden boven de haven en het terrein van WVHellevoetsluis (ALV, April 2018). Echter voor verenigingsactiviteiten, waaronder jeug