Welke gegevens zullen wij van u vragen

1: NAW gegevens kind + geboortedatum
2: Ziekten/allergieën/diëten 
3: Zwemdiploma’s
4: Eerdere zeildiploma’s
5: e-mail adres kind (indien instructeur in opleiding)
6: Kopie van de zorgpas (alleen tijdens het jeugdweekend)
7: Naam eigen bootje van kind, indien van toepassing
8: Naam, telefoonnummer(s) en e-mail ouder(s)/verzorger(s)
9: Vaarbewijs/marifoonbewijs ouder(s)/verzorger(s)

Schermafbeelding 2020-10-22 om 15.12.19


Wie krijgen inzicht in deze data

De organisatie en instructeurs hebben toegang tot een deel van de gegevens. Contactgegevens zullen enkel worden gebruikt door organisatieleden welke contact dienen te onderhouden met de ouders. 

Opbouw nieuwe gegevens

Gedurende het seizoen worden de vorderingen bijgehouden door de instructeurs en organisatie. De instructeurs verwijderen deze gegevens aan het eind van het betreffende seizoen.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

De gegevens blijven een jaar actief bij de organisatie van het jeugdzeilen in het beheer staan. 
Alleen van de kinderen die zich weer inschrijven worden de gegevens bewaard. Van de kinderen die zich in het volgende seizoen niet inschrijven worden na de eerste les van dat seizoen alle gegevens verwijderd.

Veiligheid te water

Op het water is uw kind altijd onder toezicht van minimaal één CWO gecertificeerde instructeur. Daarnaast is de organisatie standaard aangevuld met vrijwillige begeleiders welke voor de start van het seizoen zijn getraind in onze veiligheidsprocedures.

Gedragsregels

Jeugdzeilen Hellevoetsluis onderschrijft de gedragsregels zoals die zijn opgesteld door het NOC/NSF. 
Aan deze regels willen wij graag 3 regels toevoegen voor de begeleiders en instructeurs van het jeugdzeilen:
1. Kinderen van het jeugdzeilen worden nooit aan boord van eigen schip meegenomen, tenzij onderdeel van het programma.
2. Begeleiders en instructeurs zijn NOOIT alleen met kinderen van het jeugdzeilen.
3. Vaste begeleiders en instructeurs zijn in het bezit van een geldig VOG.

Vertrouwenscontactpersoon

Jeugdzeilen Hellevoetsluis heeft twee vertrouwenscontactpersonen die u kunnen helpen de juiste vertrouwenspersoon van NOC*NSF te vinden of adviseren in welke stappen u verder kunt ondernemen. Zij zijn dus zelf geen vertrouwenspersoon.
Wat er ook is gebeurd de vertouwenscontactpersoon staat altijd aan de kant van het kind. Niemand binnen het jeugdzeilen of de drie verenigingen zal weten dat u contact heeft gezocht met een vertrouwenscontactpersoon.

De heer en mevrouw Kleijwegt
e-mail: vcp@wvhellevoetsluis.nl
Telefoon: 0181 - 32 94 56
Mobiel: 06 - 462 116 48

U kunt ook altijd contact opnemen met het CWO meldpunt: 0900-2025590

Schermafbeelding 2020-10-22 om 15.24.21

Fotografie

Er zijn veel ouders die foto’s maken, daar zijn we erg blij mee. Het kan hierbij zijn dat deze foto’s op de social media kanalen van de verenigingen terecht komen. Bij ons geldt de regel dat als een ouder of kind een foto verwijderd wil hebben, de fotograaf dit onmiddellijk doet, zonder te vragen waarom.

Drones

Het gebruik van drones is niet toegestaan zonder toestemming van het havenbestuur.