Algemene voorwaarden gezamenlijke Jeugdzeilen Hellevoetsluis

1. Toelatingsbeleid
Deelnemers dienen vooraf aan de eerste les te voldoen aan / in bezit te zijn van:

 • Een complete Optimist (eigen of huur) Zie: Uitrustingseisen 
 • Jeugdlidmaatschap bij een van de volgende watersportverenigingen: w.v. Hellevoetsluis, w.s.v. Helius of w.s.v. Haringvliet
 • Minimumleeftijd 7 jaar (per 1 januari)
 • Minimumleeftijd 11 jaar (per 1 januari) +CWO II voor deelname aan Opti-Plusgroep
 • Minimumleeftijd 12 jaar (per 1 januari) +CWO II voor deelname aan Zwaardbootopleiding
 • Minimumleeftijd 14 jaar (per 1 januari) + CWO II voor deelname aan Cat-combi
 • Minimumleeftijd 16 jaar (per 1 januari) voor ieder Yngling teamlid
 • Minimaal zwemdiploma B
 • Deugdelijk en passend reddingsvest van 100 Newton met kraag voor CWO I (zelf opblazende reddingsvesten NIET toegestaan)
 • Zwemvest toegestaan vanaf CWO II
 • Deugdelijke zeilkleding (droogpak of wetsuit van voldoende dikte, incl. schoeisel)

2. Aansprakelijkheid
Deelname aan de jeugd(zeil)activiteiten geschiedt op vrijwillige basis en geheel op eigen risico. De organiserende verenigingen, instructeurs en begeleiders kunnen niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk gesteld worden voor schade- en/of letsel in welke vorm dan ook. 

3. Inschrijving
Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Er wordt een voorrangsbeleid gehanteerd voor jeugdleden waarvan de ouder of verzorger lid zijn van een van de aangesloten verenigingen. Er kunnen maximaal 60 kinderen worden ingeschreven. Inschrijfformulier

4. Wachtlijst
Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, welke in aantal afhankelijk zijn van het aantal beschikbare instructeurs en begeleidingsboten, wordt een wachtlijst ingesteld. Plaatsing op de wachtlijst volgt na:

 • Leeftijd min. 7 jaar (per 1 januari)
 • Jeugdlidmaatschap bij een van de drie verenigingen 
 • Inschrijfformulier jeugdzeilopleiding ontvangen

Volgorde van wachtlijst wordt bepaald door volgorde van aanmelding waarbij voldaan is aan bovenstaande voorwaarden.

5. Betaling en restitutie 
5.1. Betaling van de opleidingskosten voor een van onze jeugdzeilactiviteiten dient uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de betreffende opleiding te zijn ontvangen.

5.2. Het gezamenlijke Jeugdzeilen Hellevoetsluis is een vrijwillige organisatie zonder winstoogmerk. De gevraagde opleidingskosten zijn benodigd t.b.v. de voorbereiding en onkostenvergoeding van onze gecertificeerde instructeurs. Om die reden zijn wij niet in staat betalingen te restitueren bij het door onmacht (gedeeltelijk) afgelasten van één of meerdere van onze jeugdzeilactiviteiten en/of het annuleren van u als deelnemer. 

Versie 1.0 12-2020  Gezamenlijke Jeugdzeilen Hellevoetsluis