Voorwaarden

Algemene voorwaarden gezamenlijke Jeugdzeilen Hellevoetsluis

Deelname aan de jeugd(zeil)activiteiten geschiedt op vrijwillige basis en geheel op eigen risico. De organiserende verenigingen, instructeurs en begeleiders kunnen niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook. 

Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Er wordt een voorrangsbeleid gehanteerd voor jeugdleden waarvan de ouder of verzorger lid zijn van een van de aangesloten verenigingen.

Deelnemers dienen vooraf aan de eerste les te voldoen aan / in bezit te zijn van:

 • Een complete Optimist (eigen of huur) Zie: Uitrustingseisen 
 • Minimaal CWO Jeugdzeilen 2 diploma voor deelname aan Optimist Plus- of Jeugdbootgroep
 • Jeugdlidmaatschap bij een van de volgende watersportverenigingen: w.v. Hellevoetsluis, w.s.v. Helius of w.s.v. Haringvliet
 • Minimumleeftijd 7 jaar (per 1 januari)
 • Minimumleeftijd 11 jaar (per 1 januari) voor deelname aan Opti-Plusgroep of Zwaardbootgroep
 • Minimaal zwemdiploma B
 • Deugdelijk reddingsvest met kraag voor CWO 1 (zelf opblazende reddingsvesten NIET toegestaan)
 • Zwemvest is toegestaan vanaf CWO 2
 • Deugdelijke zeilkleding (droogpak of wetsuit van voldoende dikte, enz)

Er kunnen maximaal 60 kinderen worden ingeschreven.

Wachtlijst

Indien er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, welke in aantal afhankelijk zijn van het aantal beschikbare instructeurs en begeleidingsboten, wordt een wachtlijst ingesteld.

Plaatsing op de wachtlijst volgt na:

 • Leeftijd min. 6 jaar
 • Jeugdlidmaatschap bij een van de drie verenigingen 
 • Inschrijfformulier jeugdzeilopleiding ontvangen

Volgorde van wachtlijst wordt bepaald door volgorde van aanmelding waarbij voldaan is aan bovenstaande voorwaarden.